<% IF request.querystring("view") = "left" then Set prodview = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") prodview.CursorLocation = adUseClient prodview_sql = "SELECT * FROM produkter WHERE ID = " & Request.QueryString("prod") prodview.Open prodview_sql, objConn, adOpenStatic, adLockOptimistic %> <% setCustomTitles = False productId = request.querystring("prod") if productId = "608" then setCustomTitles = True customTitle = "Ekologiska USB Minnen - Screen Reklam" customKeywords = "Usb ekologiska" customDescription = "Hitta ekologiska USB minnen på www.screenreklam.se, smidig leverans av ekologiska USB Minnen med er logotyp på." end if if productId = "662" then setCustomTitles = True customTitle = "Screentryck - Screen Reklam" customKeywords = "Screentryck" customDescription = "Välkommen till Screen Reklam. Vi kan erbjuda det mesta man innom screentryck och reklam. Välkommen!" end if if productId = "134" then setCustomTitles = True customTitle = "USB-Minnen - Screen Reklam" customKeywords = "Usb-minnen" customDescription = "Reklam USB-Minnen till attraktiva priser. Olika utföranden med snabb och smidig leverans. Välkommen!" end if if productId = "315" then setCustomTitles = True customTitle = "Kampanjknappar - Screen Reklam" customKeywords = "Kampanjknappar" customDescription = "Vi erbjuder bland annat billiga kampanjknappar i olika storlekar. Läs mer på vår hemsida. Välkommen!" end if if productId = "302" then setCustomTitles = True customTitle = "Klisterdekaler - Screen Reklam" customKeywords = "Klisterdekaler" customDescription = "Vi erbjuder klisterdekaler till ett atraktivt pris, både screentryckta och digitalt tryckta dekaler. Välkommen!" end if if productId = "26" then setCustomTitles = True customTitle = "Metallpennor - Screen Reklam" customKeywords = "Metallpennor" customDescription = "Exlusiva metallpennor med företagstryck. Se exempel och bilder på vår hemsida. Välkommen!" end if if productId = "292" then setCustomTitles = True customTitle = "Packtejp - Screen Reklam" customKeywords = "Packtejp" customDescription = "Packtejp med tryck på i olika dimensioner. Se exempel på vår hemsida Välkommen!" end if if productId = "25" then setCustomTitles = True customTitle = "Reklampennor - Screen Reklam" customKeywords = "Reklampennor" customDescription = "En mängd olika reklampennor i olika modeller och färger. Se hela vårt utbud av reklampennor och reklamartiklar, välkommen!" end if if setCustomTitles then %> <%= customTitle%> <% else %> <% if prodview("titel") <> "" then %> <%= prodview("titel") %> | Screen Reklam <% else %> <%= prodview("produktnamn")%> | Screen Reklam <% end if %> <% if prodview("nyckelord") <> "" then %> " /> <% else %> , Screen Reklam, Uppsala, tryck, pennor, profilartiklar, trycksaker, skyltar, dekaler, rollups" /> <% end if %> <% if prodview("beskrivning") <> "" then %> " /> <% else %> <% end if %> <% end if %><% IF prodview("lank") > "" then %> <% ELSE %>

« ">Tillbaka

<%= prodview("produktnamn")%>

"" then : response.write "title='" & prodview("bildtext") & "'" : else : response.write "title='" & prodview("produktnamn") & "'" : end if %>border="1"><%= Replace(prodview("produktbeskrivning"),vbCrlf,"
")%>

Prissättning

<% IF vartype(prodview("pris")) <> vbString then Response.Write("Hittade inget pris för produkten") ELSE %> <%= prodview("pris") %> <% END IF %>Fråga oss på Screen Reklam

* Glöm inte ange din e-post adress i fall du vill ha svar av oss.

" size="65">

E-postadress:


« ">Tillbaka <% prodview("visit") = prodview("visit") + 1 prodview.update '---------------------------- produktinfo slut --------------- END IF END IF %><% prodview.close set prodview = nothing %>