<% dim pageTitle dim keyWords dim description pkID = Request.QueryString("prodid") '// Presentreklam - http://www.screenreklam.se/produkter.asp?prodid=2 if pkID = "1" then pageTitle = "Skyltar & dekaler | Screen Reklam" keyWords = "Skyltar, dekaler, flaggor, rollups, skyltställ" description = "Behöver du synas? Screen Reklam erbjuder bl.a rollups, flaggor och skyltar. Välkommen!" '// Presentreklam - http://www.screenreklam.se/produkter.asp?prodid=2 elseif pkID = "2" then pageTitle = "Presentreklam, Usb-minne, Pennor & Reflexer | Screen Reklam" keyWords = "presentreklam, Usb-minne, pennor, reflexer" description = "Letar du efter presentreklam? Screen Reklam erbjuder bl.a usb-minne, pennor och reflexer. Välkommen!" '// Profilkläder - http://www.screenreklam.se/produkter.asp?prodid=3 elseif pkID = "3" then pageTitle = "Profilkläder | Screen Reklam" keyWords = "profilkläder" description = "Letar du efter profilkläder? Screen Reklam erbjuder bl.a byxor, handdukar, jackor och kepsar. Välkommen!" '// Kontorstryck - http://www.screenreklam.se/produkter.asp?prodid=4 elseif pkID = "4" then '//pageTitle = "Packtejp | Screen Reklam" pageTitle = "Kontorstryck - Screen Reklam" '//keyWords = "packtejp" keyWords = "Kontorstryck" '//description = "Screen Reklam erbjuder prisvärd packtejp med allt från en till tre färger i olika dimensioner. Välkommen!" description = "Vi erbjuder en mängd produkter innom kontorstryck, pennor, usb minnen med mera. Se hela vårt sortiment på www.screenreklam.se" ' // If active page is none of above, print default title and meta-data else pageTitle = settings("title") keyWords = "screenreklam, reklam, screentryck" description = "Välkommen till Screen Reklam. Vi kan erbjuda det mesta man kan tänka sig med ett reklamtryck på. Välkommen!" end if %> <%= pageTitle %>
<% Set rubrik = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rubrik.CursorLocation = adUseClient rubrik_sql = "SELECT * FROM huvudrubriker WHERE ID = " & Request.QueryString("prodid") rubrik.Open rubrik_sql, objConn, 3, 1 %>
 <%= rubrik("rubrik")%>
<% rubrik.close set rubrik = nothing %>

<% Set rubrik = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rubrik.CursorLocation = adUseClient rubrik_sql = "SELECT * FROM underrubrik WHERE rubrik =" & Request.QueryString("prodid") & " ORDER BY subrubrik ASC" rubrik.Open rubrik_sql, objConn, 3, 1 Do until rubrik.EOF %> <%= rubrik("subrubrik")%>
<% Set annons = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") annons.CursorLocation = adUseClient annons_sql = "SELECT * FROM produkter WHERE subkat = " & rubrik("ID") annons.Open annons_sql, objConn, 3, 1 Do until annons.EOF %>    - <%= annons("produktnamn")%>
<% annons.movenext loop annons.close set annons = nothing %>
<% rubrik.movenext loop rubrik.close set rubrik = nothing %>